Loading...

Disclaimer, Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid

Vlaairecepten.nl maakt gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven op de website. Dit betreft op dit moment enkel Google. Vlaairecepten.nl en de genoemde bedrijven kunnen informatie over bezoeken aan en bezoekers van deze website gebruiken voor analysedoeleinden, om advertenties weer te geven die beter op de interesses van de bezoekers zijn afgestemd (gepersonaliseerde advertenties) en om de resultaten van advertenties te meten. Gebruikers kunnen deze website enkel (blijven) gebruiken nadat zij toestemming hebben gegeven voor het gebruik van cookies of andere lokale opslag en het verzamelen, delen en gebruiken van persoonsgegevens voor de genoemde doeleinden. Deze toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken.

De door gebruikers verstuurde gegevens en correspondentie worden in alle gevallen vertrouwelijk en conform de huidige wetgeving behandeld. Voor de genoemde partnerbedrijven geldt in het bijzonder het navolgende.

Betreffende Google:
Deze site maakt gebruik van de volgende Google diensten: Analytics en AdSense. Klik hier voor de pagina Privacy en voorwaarden van Google. Daar wordt uitgelegd op welke wijze Google de persoonsgegevens van bezoekers gebruikt als zij toestemming geven op deze website.

Aansprakelijkheid

Vlaairecepten.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site juist te laten zijn, maar geeft terzake geen garanties. Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site.
Vlaairecepten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van, toegang tot, en gebruik van de – al dan niet door derden aangeboden- onderdelen van de website Vlaairecepten.nl en/of de bijbehorende nieuwsbrief. Vlaairecepten.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de eigenaar van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. Vlaairecepten.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze websites of bronnen. Vlaairecepten.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op dergelijke websites of bronnen.

Op Vlaairecepten.nl aangeboden producten worden niet door Vlaairecepten.nl zelf verkocht, maar via partnerbedrijven. Vlaairecepten.nl aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade na bestelling van producten: daarvoor is uitsluitend het partnerbedrijf verantwoordelijk.
De vermelde prijzen gelden uitsluitend als indicatie en kunnen in de tussentijd door de verkopende partij zijn gewijzigd, de prijs gehanteerd door de partner is bindend.

Copyright

Niets van deze site of uit de nieuwsbrief mag zonder schriftelijke toestemming van Vlaairecepten.nl worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur behoren toe aan Vlaairecepten.nl. Voor zover gebruikers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Vlaairecepten.nl toesturen, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Vlaairecepten.nl en vrijwaren Vlaairecepten.nl derhalve van aanspraken van derden. Vlaairecepten.nl is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren.

x

Lost Password